Wybierz język strony:    Język Polski    English LanguageMenu:

Kontakt:

WYDZIAŁ GALWANICZNY

Z.M."BUMAR ŁABĘDY"S.A.
44-109 Gliwice
ul. Mechaników 9
tel:  032 734 66 68
tel:  032 734 66 62
fax: 032 734 65 72
galwan@galwan.pl

Zobacz więcej
 
onas   
»

Polityka Prywatności


Klauzula informacyjna dla kontrahentów Zakładów Mechanicznych BUMAR ŁABĘDY S.A Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, niniejszym informujemy:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma Zakład Galwaniczny „Łabędy” Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Gliwicach ul. Mechaników 9.
 • Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wykonania umowy lub zamówienia lub podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy lub zamówienia.
 • Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą tylko i wyłącznie upoważnieni pracownicy firmy Zakład Galwaniczny „Łabędy” Sp. z o.o. w likwidacji.
 • Dane osobowe mogą być przekazywane przez administratora danych dostawcom usług, którym administrator zlecił usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT do obsługi klienta. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniem.
 • Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 • Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu. Będą przetwarzane elektronicznie oraz papierowo. W przypadku niepodania danych osobowych lub firmowych uniemożliwi to realizację transakcji.
 • Zakład Galwaniczny „Łabędy” Sp. z o.o. w likwidacji będzie przechowywać dane przez okres, w którym firma zobowiązana jest do ich zachowania lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli przez organy publiczne.
 • Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres galwan@galwan.pl
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO w momencie gdy uzna Pana/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 • Zdjęcia

   onase    onas    onas